GEB Polska

DOŚWIADCZONY PRODUCENT ŚRODKÓW CHEMICZNYCH DO INSTALACJI RUROWYCH I GRZEWCZYCH…

Połączenia gwintowane
ZŁĄCZA GWINTOWANE METALOWE
GBT
Pasta uszczelniająca (twardniejąca w kontakcie z powietrzem) do złączy gwintowanych w instalacjach grzewczych, króćców i rurociągów przemysłowych.
GEBATOUT 2
Nietwardniejąca pasta uszczelniająca do metalowych złączy gwintowanych w instalacjach sanitarnych/grzewczych/gazowych/ sprężonego powietrza.
GEBETANCHE GRZEW
Żywica anaerobowa do uszczelniana metalowych złączy gwintowanych w instalacjach centralnego ogrzewania, gazów opałowych, olejów opałowych i sprężonego powietrza.
GEBETANCHE WODA +
Żywica anaerobowa do uszczelniania metalowych złączy gwintowanych, zalecana do instalacji wody pitnej.
PAKUŁY LNIANE
Uzupełnienie past uszczelniających GEBATOUT 2 do uszczelniania metalowych złączy gwintowanych.
STANDARDOWA TAŚMA PTFE
Taśma PTFE do uszczelniania metalowych złączy gwintowanych.
TAŚMA PTFE WYSOKA GĘSTOŚCI
Taśma ze 100% PTFE do uszczelniania metalowych złączy gwintowanych.
TAŚMA PTFE GAZ/PARA
Taśma PTFE do uszczelniania metalowych złączy gwintowanych.
TAŚMA PTFE SPECJALNA DO DUŻYCH ŚREDNIC
Taśma PTFE do uszczelniania metalowych złączy gwintowanych.
ZŁĄCZA GWINTOWANE PLASTIKOWE LUB METALOWO-PLASTIKOWE
POOL* FILETPLAST
Pasta uszczelniająca do złączy gwintowanych plastik-plastik lub plastik-metal.

GEBATOUT 2

Nietwardniejąca pasta uszczelniająca do metalowych złączy gwintowanych w instalacjach sanitarnych/grzewczych/gazowych/ sprężonego powietrza.

Właściwości :

• Możliwość stosowania do instalacji wody pitnej.
• Stosowanie w połączeniu z pakułami lnianymi w celu uszczelniania wszelkich
metalowych elementów gwintowanych: zaworów, armatury czerpalnej, manometrów, instalacji rurowej itp.
• Luz na średnicy: dowolny.
• Odporność na temperaturę: +135°C.
• Wytrzymałość na ciśnienie: 200 barów.

- Atesty dla wody pitnej: WRAS, PZH i CLP.
- Możliwość demontażu.
- Natychmiastowa wytrzymałość na ciśnienie.
- Ochrona gwintów przed korozją.
  • Pojemnik 500 gr : 103100 / Pojemnik 200 gr : 103103
  • Tuba do zawieszania 200 gr : 103101 / Tuba do zawieszania 80 gr : 103102
  • Tuba 25 gr : 815112
  • Zestaw Gebatout 2 tuba 80g + pakuły 20g : 103104 / Zestaw Gebatout 2 tuba 80g + pakuły 50g : 103106
GEB Polska - ul. Heroldów 6 - 01-991 Warszawa - Kapitał zakładowy 400 000 PLN - NIP: 527-24-95-194 - Regon: 140417094 - KRS 0000249707
Tel. : 22 865 07 17 - fax: 22 213 85 43 - E-mail: info@geb-polska.pl