GEB Polska

DOŚWIADCZONY PRODUCENT ŚRODKÓW CHEMICZNYCH DO INSTALACJI RUROWYCH I GRZEWCZYCH…

Konserwacja i serwis
KONSERWACJA PRZYBORÓW SANITARNYCH I ARMATURY CZERPALNEJ
SMAR SILIKONOWY
Smar na bazie 100% oleju silikonowego do armatury sanitarnej, zaworów kulowych, liczników itp.
UDRAŻNIACZ PROFESJONALNY
Udrażniacz w płynie na bazie kwasu do kanalizacji sanitarnych.
UDRAŻNIACZ UNIWERSALNY
Udrażniacz w płynie na bazie sody kaustycznej do kanalizacji sanitarnych.
NAPRAWA INSTALACJI RUROWYCH I PRZYBORÓW SANITARNYCH
EMALIA ZAPRAWKOWA
Pasta do uzupełniania niewielkich odprysków emalii z urządzeń sanitarnych i sprzętu gospodarstwa domowego.
OPASKA NAPRAWCZA
Tkanina z włókna szklanego powleczona żywicą poliuretanową, służąca do trwałej naprawy wycieków, pęknięć i otworów w instalacjach lub innych przewodach sztywnych.
TAŚMA NAPRAWCZA WIELOFUNKCYJNA
Do tymczasowej naprawy nieszczelności kanalizacji, rur, przewodów elastycznych.

SMAR SILIKONOWY

Smar na bazie 100% oleju silikonowego do armatury sanitarnej, zaworów kulowych, liczników itp.

Właściwości :

• Odporność na temperaturę: od -50°C do +220°C.
• Nierozpuszczalny w wodzie.
• Dobra odporność na rozpuszczalniki i wiele środków chemicznych (z wyjątkiem stężonych kwasów i zasad).
• Atest dla wody pitnej.
• Może być stosowany w trudnych warunkach.

- Chroni przed kamieniem kotłowym.
- Izolator elektryczny: zapobiega korozji elektrolitycznej pomiędzy różnymi metalami.
- Nadaje się do wody pitnej: atesty WRAS i PZH.
- Atest NSF kategorii H1 — środek smarny z możliwością sporadycznego kontaktu z produktami spożywczymi.
  • Tuba 20 g : 515527
  • Saszetki 3 g x 3 : 515538
GEB Polska - ul. Heroldów 6 - 01-991 Warszawa - Kapitał zakładowy 400 000 PLN - NIP: 527-24-95-194 - Regon: 140417094 - KRS 0000249707
Tel. : 22 865 07 17 - fax: 22 213 85 43 - E-mail: info@geb-polska.pl