GEB Polska

DOŚWIADCZONY PRODUCENT ŚRODKÓW CHEMICZNYCH DO INSTALACJI RUROWYCH I GRZEWCZYCH…

Konserwacja instalacji grzewczych i klimatyzacji
INSTALACJE GRZEWCZE
G10 INHIBITOR
Chroni instalacje nowe i istniejące przed korozją, szlamem i kamieniem kotłowym.
G11 INHIBITOR UNIWERSALNY
Chroni instalacje grzewcze grzejnikowe i podłogowe przed korozją, szlamem, kamieniem i mikroorganizmami.
G20 PRODUKT PRZECIW ZAMARZANIU
Chroni instalacje przed mrozem.
G30 PRODUKT DO USUWANIA SZLAMU
Usuwa szlam z instalacji grzewczych i ogrzewania podłogowego.
G40 PRODUKT DO WYPE ŁNIANIA MIKROUBYTK ÓW
Wypełnia szczeliny i eliminuje mikrowycieki w niedostępnych miejscach w instalacjach grzewczych.
G60 PRODUKT DO USUWANIA KAMIENIA
Usuwa kamień z wężownic, zasobników ciepłej wody w instalacjach CWU (Ciepłej Wody Użytkowej).
G62 PRODUKT DO EKSPRESOWEGO USUWANIA KAMIENIA
Bardzo szybko usuwa kamień z instalacji ciepłej wody użytkowej.
G70 PRODUKT ZOBOJĘTNIAJĄCY
Zobojętnia kwasowość pozostałą w przewodach rurowych po usunięciu kamienia.
KLIMATYZACJE I POMPY CIEPŁA
G90 ŚRODEK CZYSZCZĄCY I DETERGENT
Środek do regularnego czyszczenia wymienników zewnętrznych (skraplaczy) elementów pomp ciepła oraz systemów klimatyzacji.
G92 ŚRODEK DO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI
Środek do regularnego czyszczenia powierzchni wszystkich urządzeń klimatyzacyjnych i pomp ciepła.

G60 PRODUKT DO USUWANIA KAMIENIA

Usuwa kamień z wężownic, zasobników ciepłej wody w instalacjach CWU (Ciepłej Wody Użytkowej).

Właściwości :

• Przeznaczony do wszystkich rodzajów urządzeń wytwarzających ciepłą wodę użytkową oraz instalacji zanieczyszczonych przez kamień
• Usuwa kamień z instalacji wykonanych ze stali, żeliwa, miedzi mosiądzu i/lub stali nierdzewnej (do aluminium i stopów aluminiowokrzemowych należy używać produkt G62 PDU EXPRESS do usuwania kamienia)
• Zmniejsza straty ciepła i zapewnia zwiększenie sprawności urządzenia
• Ulega zabarwieniu po nasyceniu kamieniem
• Po użyciu może być odprowadzany do kanalizacji ściekowej.

- Zapobiega awariom urządzeń spowodowanym obecnością kamienia.
  • Pojemnik 1 L : 873017
  • Pojemnik 10 L : 872123
GEB Polska - ul. Heroldów 6 - 01-991 Warszawa - Kapitał zakładowy 400 000 PLN - NIP: 527-24-95-194 - Regon: 140417094 - KRS 0000249707
Tel. : 22 865 07 17 - fax: 22 213 85 43 - E-mail: info@geb-polska.pl