GEB Polska

DOŚWIADCZONY PRODUCENT ŚRODKÓW CHEMICZNYCH DO INSTALACJI RUROWYCH I GRZEWCZYCH…

Konserwacja instalacji grzewczych i klimatyzacji
INSTALACJE GRZEWCZE
G10 INHIBITOR
Chroni instalacje nowe i istniejące przed korozją, szlamem i kamieniem kotłowym.
G11 INHIBITOR UNIWERSALNY
Chroni instalacje grzewcze grzejnikowe i podłogowe przed korozją, szlamem, kamieniem i mikroorganizmami.
G20 PRODUKT PRZECIW ZAMARZANIU
Chroni instalacje przed mrozem.
G30 PRODUKT DO USUWANIA SZLAMU
Usuwa szlam z instalacji grzewczych i ogrzewania podłogowego.
G40 PRODUKT DO WYPE ŁNIANIA MIKROUBYTK ÓW
Wypełnia szczeliny i eliminuje mikrowycieki w niedostępnych miejscach w instalacjach grzewczych.
G60 PRODUKT DO USUWANIA KAMIENIA
Usuwa kamień z wężownic, zasobników ciepłej wody w instalacjach CWU (Ciepłej Wody Użytkowej).
G62 PRODUKT DO EKSPRESOWEGO USUWANIA KAMIENIA
Bardzo szybko usuwa kamień z instalacji ciepłej wody użytkowej.
G70 PRODUKT ZOBOJĘTNIAJĄCY
Zobojętnia kwasowość pozostałą w przewodach rurowych po usunięciu kamienia.
KLIMATYZACJE I POMPY CIEPŁA
G90 ŚRODEK CZYSZCZĄCY I DETERGENT
Środek do regularnego czyszczenia wymienników zewnętrznych (skraplaczy) elementów pomp ciepła oraz systemów klimatyzacji.
G92 ŚRODEK DO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI
Środek do regularnego czyszczenia powierzchni wszystkich urządzeń klimatyzacyjnych i pomp ciepła.

G30 PRODUKT DO USUWANIA SZLAMU

Usuwa szlam z instalacji grzewczych i ogrzewania podłogowego.

Właściwości :

• Może być stosowany w instalacjach używanych, ale także w instalacjach nowych przed oddaniem do eksploatacji, aby usunąć zanieczyszczenia (wióry metalowe, pozostałości spawów, pakuły…)
• Do wszystkich przewodów metalowych: kompatybilny ze stalą, miedzią, mosiądzem, żeliwem, aluminium
• Do przewodów plastikowych i podłóg grzewczych: kompatybilny z materiałami, PEX, PB, PP, PVC, CPVC
• Gotowy do użycia – 1L wystarczy dla instalacji 100L
• Kompatybilny z innymi produktami gamy HVAC firmy GEB.

- Przywraca sprawność instalacji.
- Nie jest agresywny.
  • Pojemnik 1 L : 872418
  • Pojemnik 10 L : 872116
GEB Polska - ul. Heroldów 6 - 01-991 Warszawa - Kapitał zakładowy 400 000 PLN - NIP: 527-24-95-194 - Regon: 140417094 - KRS 0000249707
Tel. : 22 865 07 17 - fax: 22 213 85 43 - E-mail: info@geb-polska.pl