GEB Polska

DOŚWIADCZONY PRODUCENT ŚRODKÓW CHEMICZNYCH DO INSTALACJI RUROWYCH I GRZEWCZYCH…

Konserwacja instalacji grzewczych i klimatyzacji
INSTALACJE GRZEWCZE
G10 INHIBITOR
Chroni instalacje nowe i istniejące przed korozją, szlamem i kamieniem kotłowym.
G11 INHIBITOR UNIWERSALNY
Chroni instalacje grzewcze grzejnikowe i podłogowe przed korozją, szlamem, kamieniem i mikroorganizmami.
G20 PRODUKT PRZECIW ZAMARZANIU
Chroni instalacje przed mrozem.
G30 PRODUKT DO USUWANIA SZLAMU
Usuwa szlam z instalacji grzewczych i ogrzewania podłogowego.
G40 PRODUKT DO WYPE ŁNIANIA MIKROUBYTK ÓW
Wypełnia szczeliny i eliminuje mikrowycieki w niedostępnych miejscach w instalacjach grzewczych.
G60 PRODUKT DO USUWANIA KAMIENIA
Usuwa kamień z wężownic, zasobników ciepłej wody w instalacjach CWU (Ciepłej Wody Użytkowej).
G62 PRODUKT DO EKSPRESOWEGO USUWANIA KAMIENIA
Bardzo szybko usuwa kamień z instalacji ciepłej wody użytkowej.
G70 PRODUKT ZOBOJĘTNIAJĄCY
Zobojętnia kwasowość pozostałą w przewodach rurowych po usunięciu kamienia.
KLIMATYZACJE I POMPY CIEPŁA
G90 ŚRODEK CZYSZCZĄCY I DETERGENT
Środek do regularnego czyszczenia wymienników zewnętrznych (skraplaczy) elementów pomp ciepła oraz systemów klimatyzacji.
G92 ŚRODEK DO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI
Środek do regularnego czyszczenia powierzchni wszystkich urządzeń klimatyzacyjnych i pomp ciepła.
G95 ŚRODEK CZYSZCZĄCY I DEZYNFEKUJĄCY WIRUSOBOJCZE
Środek do regularnego czyszczenia wymienników wewnętrznych (parowników) elementów systemów klimatyzacji.

G10 INHIBITOR

Chroni instalacje nowe i istniejące przed korozją, szlamem i kamieniem kotłowym.

Właściwości :

• Nadaje się do wszystkich instalacji metalowych: kompatybilny ze stalą, miedzią, mosiądzem, żeliwem, aluminium.
• Nadaje się do instalacji z tworzywa sztucznego: kompatybilny z PEX, PB, PP, PVC, PVCC.
• Gotowy do użycia — 1 l wystarczy do zabezpieczenia instalacji o pojemności 100 l.

- Kompatybilny z pozostałymi produktami z serii HVAC GEB.
- Kompatybilny z wszystkimi materiałami.
  • Pojemnik 1 L : 872824
  • Pojemnik 10 L : 872111
GEB Polska - ul. Heroldów 6 - 01-991 Warszawa - Kapitał zakładowy 400 000 PLN - NIP: 527-24-95-194 - Regon: 140417094 - KRS 0000249707
Tel. : 22 865 07 17 - fax: 22 213 85 43 - E-mail: info@geb-polska.pl